Hanušovce nad Topľou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
4,8
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:3 772
Okres:Vranov nad Topľou
Kraj:Prešovský
E-mail:
msu.hanusovceslovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
7,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
224,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
226,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
234,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,7 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
74 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
144 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 983 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
53 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Hanušovce nad Topľou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 617 809 €
+Kapitálové príjmy
150 144 €
+Bežné výdavky
3 236 511 €
+Kapitálové výdavky
252 294 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
24 708 €
+Dlhodobé záväzky
247 637 €
+Krátkodobé záväzky
300 373 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
544 408 €
+Bankové úvery a výpomoci
544 408 €
+Úvery od ŠFRB
255 269 €
+Výdavky na splácanie istiny
122 446 €
+Úrokové splátky
12 545 €
+Finančné účty
679 947 €
+Neobežný majetok
7 338 258 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
3 772
+Výsledok hospodárenia
198 503 €