Hatalov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,0
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
5,6

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:758
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
obec_hatalovmail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
40,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-29,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
40,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
252,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
30,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
64,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-162 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
193 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 202 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
12 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hatalov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
414 463 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
370 508 €
+Kapitálové výdavky
166 945 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
19 168 €
+Dlhodobé záväzky
2 284 €
+Krátkodobé záväzky
56 412 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
146 177 €
+Bankové úvery a výpomoci
146 177 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
18 210 €
+Úrokové splátky
1 611 €
+Finančné účty
16 985 €
+Neobežný majetok
1 042 556 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
758
+Výsledok hospodárenia
9 293 €