Hažín nad Cirochou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
3,4
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
5,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:674
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský
E-mail:
ocuhazin_nadcirin.slovanet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
51,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
10,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-29,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
39,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
366,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
33 834,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
37 909,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-92 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
188 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 335 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
67 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hažín nad Cirochou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
209 673 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
188 324 €
+Kapitálové výdavky
83 144 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 279 €
+Dlhodobé záväzky
507 €
+Krátkodobé záväzky
105 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
126 740 €
+Bankové úvery a výpomoci
126 740 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 260 €
+Úrokové splátky
1 644 €
+Finančné účty
35 526 €
+Neobežný majetok
991 776 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
674
+Výsledok hospodárenia
45 431 €