Henckovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:443
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
helcmanovcehelcmanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-1,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
15,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
383,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
114,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
140,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
86 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 394 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Henckovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
177 050 €
+Kapitálové príjmy
78 959 €
+Bežné výdavky
152 723 €
+Kapitálové výdavky
106 258 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
11 581 €
+Dlhodobé záväzky
734 €
+Krátkodobé záväzky
44 393 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 000 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 000 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
133 €
+Finančné účty
50 909 €
+Neobežný majetok
605 263 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
443
+Výsledok hospodárenia
19 165 €