Henckovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,7
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:443
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
helcmanovcehelcmanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
105,0 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,1 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
9,9 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-134,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
148,3 %
14,4 %
+Čistý majetok
161,7 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
0,3 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
18,0 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-318 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
322 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
496 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-17 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Henckovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
105 789 €
+Kapitálové príjmy
3 495 €
+Bežné výdavky
95 337 €
+Kapitálové výdavky
160 371 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 255 €
+Dlhodobé záväzky
545 €
+Krátkodobé záväzky
18 394 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
147 623 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
2 732 €
+Úrokové splátky
3 091 €
+Finančné účty
56 €
+Neobežný majetok
376 161 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
460
+Výsledok hospodárenia
-7 676 €