Henckovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:443
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
helcmanovcehelcmanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
3,5 %
34,9 %
+Dlhová služba
138,9 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
13,6 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
55,3 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-93,3 %
6,7 %
+Čistý majetok
463,9 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
106,3 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
125,5 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
355 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
8 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 067 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
205 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Henckovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
152 577 €
+Kapitálové príjmy
142 391 €
+Bežné výdavky
131 752 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 379 €
+Dlhodobé záväzky
617 €
+Krátkodobé záväzky
17 627 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
3 131 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
144 869 €
+Úrokové splátky
2 084 €
+Finančné účty
18 738 €
+Neobežný majetok
475 714 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
460
+Výsledok hospodárenia
94 205 €