Henckovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
0,8
Bilancia bežného účtu i
2,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:443
Okres:Rožňava
Kraj:Košický
E-mail:
helcmanovcehelcmanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,7 %
25,0 %
+Dlhová služba
2,2 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
-8,7 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,6 %
1,4 %
+Intenzita investovania
3,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
303,9 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
20,8 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
83,4 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-34 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
974 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
24 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Henckovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
140 050 €
+Kapitálové príjmy
350 €
+Bežné výdavky
152 186 €
+Kapitálové výdavky
4 527 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 898 €
+Dlhodobé záväzky
853 €
+Krátkodobé záväzky
7 830 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 134 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 134 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
3 272 €
+Úrokové splátky
128 €
+Finančné účty
1 632 €
+Neobežný majetok
464 101 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
476
+Výsledok hospodárenia
11 473 €