Batizovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,8
Dlhová služba i
5,7
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 349
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský
E-mail:
oubatizovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
4,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
2,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
15,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
19,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
192,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
124,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
260,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-25 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
26 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 183 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-0 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Batizovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 548 840 €
+Kapitálové príjmy
120 000 €
+Bežné výdavky
1 305 403 €
+Kapitálové výdavky
421 949 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
257 966 €
+Dlhodobé záväzky
12 434 €
+Krátkodobé záväzky
189 690 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
61 461 €
+Bankové úvery a výpomoci
61 461 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 640 €
+Úrokové splátky
1 679 €
+Finančné účty
235 743 €
+Neobežný majetok
2 617 447 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 349
+Výsledok hospodárenia
-562 €