Hlohovec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,9
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:22 079
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský
E-mail:
msuhlohovec.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,7 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-16,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
30,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
256,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
311,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
354,0 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-134 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
92 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 827 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
68 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Hlohovec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
17 446 837 €
+Kapitálové príjmy
531 353 €
+Bežné výdavky
15 051 117 €
+Kapitálové výdavky
5 889 078 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
510 451 €
+Dlhodobé záväzky
1 242 130 €
+Krátkodobé záväzky
1 214 565 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 026 581 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 026 581 €
+Úvery od ŠFRB
1 124 342 €
+Výdavky na splácanie istiny
182 923 €
+Úrokové splátky
21 753 €
+Finančné účty
3 788 711 €
+Neobežný majetok
38 696 162 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
22 079
+Výsledok hospodárenia
1 492 302 €