Hnojné

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:221
Okres:Michalovce
Kraj:Košický
E-mail:
ocuhnojnestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,9 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
5,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
200,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
4,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
4,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
76 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
548 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
34 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hnojné

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
71 627 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
63 040 €
+Kapitálové výdavky
3 820 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
0 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
2 901 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
16 717 €
+Bankové úvery a výpomoci
16 717 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 800 €
+Úrokové splátky
472 €
+Finančné účty
133 €
+Neobežný majetok
137 679 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
221
+Výsledok hospodárenia
7 448 €