Hnúšťa

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 611
Okres:Rimavská Sobota
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
msuhnusta.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
2,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
428,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
334,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
431,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,3 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
1 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 573 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-24 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Hnúšťa

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 966 308 €
+Kapitálové príjmy
1 599 326 €
+Bežné výdavky
4 654 498 €
+Kapitálové výdavky
1 740 336 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
284 408 €
+Dlhodobé záväzky
222 487 €
+Krátkodobé záväzky
292 682 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 617 €
+Bankové úvery a výpomoci
169 961 €
+Úvery od ŠFRB
151 885 €
+Výdavky na splácanie istiny
179 080 €
+Úrokové splátky
10 478 €
+Finančné účty
977 918 €
+Neobežný majetok
18 676 937 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 611
+Výsledok hospodárenia
-179 897 €