Holíč

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,5
Dlhová služba i
3,8
Bilancia bežného účtu i
4,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:11 162
Okres:Skalica
Kraj:Trnavský
E-mail:
sekretariatholic.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
30,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
442,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
208,5 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
228,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
70,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
93 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
209 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 049 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-14 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Holíč

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
8 056 970 €
+Kapitálové príjmy
1 293 985 €
+Bežné výdavky
7 148 055 €
+Kapitálové výdavky
1 168 952 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
177 704 €
+Dlhodobé záväzky
5 742 379 €
+Krátkodobé záväzky
884 628 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
2 334 973 €
+Bankové úvery a výpomoci
2 335 009 €
+Úvery od ŠFRB
5 406 034 €
+Výdavky na splácanie istiny
447 371 €
+Úrokové splátky
98 505 €
+Finančné účty
1 844 841 €
+Neobežný majetok
34 859 327 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
11 162
+Výsledok hospodárenia
-154 135 €