Hontianska Vrbica

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:570
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky
E-mail:
vrbicainternet.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-39,2 %
1,6 %
+Intenzita investovania
64,9 %
10,2 %
+Čistý majetok
619,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
197,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
206,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
123,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-399 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
131 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 797 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
129 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hontianska Vrbica

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
404 656 €
+Kapitálové príjmy
175 435 €
+Bežné výdavky
369 720 €
+Kapitálové výdavky
437 932 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 512 €
+Dlhodobé záväzky
418 633 €
+Krátkodobé záväzky
40 497 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
74 925 €
+Bankové úvery a výpomoci
74 925 €
+Úvery od ŠFRB
430 214 €
+Výdavky na splácanie istiny
17 228 €
+Úrokové splátky
4 757 €
+Finančné účty
80 162 €
+Neobežný majetok
2 147 270 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
570
+Výsledok hospodárenia
73 779 €