Horná Mičiná

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,2 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,7
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:619
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hornamicinagmail.com

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
105,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
12,7 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
11,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-0,2 %
10,2 %
+Čistý majetok
200,5 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
90,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
97,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
35 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
280 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
534 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
25 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horná Mičiná

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
188 803 €
+Kapitálové príjmy
531 €
+Bežné výdavky
167 706 €
+Kapitálové výdavky
220 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 793 €
+Dlhodobé záväzky
25 001 €
+Krátkodobé záväzky
87 744 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
173 069 €
+Bankové úvery a výpomoci
148 600 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 094 €
+Úrokové splátky
7 653 €
+Finančné účty
79 673 €
+Neobežný majetok
424 214 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
619
+Výsledok hospodárenia
15 715 €