Horňany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:462
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obechornanymail.t-com.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
13,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,6 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
17,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
22,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
769,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
120,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
205,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
245,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-16 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
41 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 407 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
3 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horňany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
155 202 €
+Kapitálové príjmy
58 492 €
+Bežné výdavky
127 590 €
+Kapitálové výdavky
93 485 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
16 083 €
+Dlhodobé záväzky
399 243 €
+Krátkodobé záväzky
18 942 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
18 984 €
+Bankové úvery a výpomoci
67 122 €
+Úvery od ŠFRB
354 027 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 447 €
+Úrokové splátky
4 772 €
+Finančné účty
22 795 €
+Neobežný majetok
1 153 208 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
462
+Výsledok hospodárenia
1 303 €