Horné Dubové

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,3
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:385
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
obechornedubove.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
8,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
22,9 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-11,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
34,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
486,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
345,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
399,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
132,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-42 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 654 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
58 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horné Dubové

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
139 836 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
107 783 €
+Kapitálové výdavky
48 082 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
8 452 €
+Dlhodobé záväzky
174 134 €
+Krátkodobé záväzky
15 598 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
35 995 €
+Úvery od ŠFRB
173 867 €
+Výdavky na splácanie istiny
8 390 €
+Úrokové splátky
1 829 €
+Finančné účty
53 812 €
+Neobežný majetok
583 434 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
385
+Výsledok hospodárenia
22 493 €