Horné Orešany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
5,2
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 890
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocuhoresanystonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
27,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
6,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
315,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
409,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
495,8 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
24,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
78 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
154 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 774 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
51 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horné Orešany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 146 314 €
+Kapitálové príjmy
252 441 €
+Bežné výdavky
982 605 €
+Kapitálové výdavky
268 663 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
43 793 €
+Dlhodobé záväzky
258 261 €
+Krátkodobé záväzky
50 936 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
290 580 €
+Bankové úvery a výpomoci
290 580 €
+Úvery od ŠFRB
256 020 €
+Výdavky na splácanie istiny
38 059 €
+Úrokové splátky
10 141 €
+Finančné účty
208 751 €
+Neobežný majetok
3 436 925 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 890
+Výsledok hospodárenia
96 115 €