Horné Plachtince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,7 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,2
Dlhová služba i
0,9
Bilancia bežného účtu i
0,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:206
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec.hplachtincepost.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
16,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
-37,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-26,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-1,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
964,9 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
32,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
49,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-99 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
40 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 367 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-13 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horné Plachtince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
56 415 €
+Kapitálové príjmy
20 798 €
+Bežné výdavky
77 636 €
+Kapitálové výdavky
19 975 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
930 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
5 601 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
8 283 €
+Bankové úvery a výpomoci
8 283 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 332 €
+Úrokové splátky
272 €
+Finančné účty
1 833 €
+Neobežný majetok
493 996 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
206
+Výsledok hospodárenia
-2 773 €