Horné Srnie

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
3,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 802
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
uradhornesrnie.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
33,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
24,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
28,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
392,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
291,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
306,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
27,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-28 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
51 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 419 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horné Srnie

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 838 879 €
+Kapitálové príjmy
377 992 €
+Bežné výdavky
1 393 540 €
+Kapitálové výdavky
901 639 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
14 738 €
+Dlhodobé záväzky
492 124 €
+Krátkodobé záväzky
98 487 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
142 465 €
+Bankové úvery a výpomoci
142 465 €
+Úvery od ŠFRB
474 836 €
+Výdavky na splácanie istiny
402 375 €
+Úrokové splátky
7 106 €
+Finančné účty
287 250 €
+Neobežný majetok
6 651 762 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 802
+Výsledok hospodárenia
111 713 €