Horný Kalník

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:180
Okres:Martin
Kraj:Žilinský
E-mail:
obechornykalnikpobox.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,1 %
35,1 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
7,1 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,7 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
2,4 %
14,4 %
+Čistý majetok
221,2 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
2 010,7 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
2 018,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
8 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
419 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
23 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horný Kalník

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
24 668 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
22 909 €
+Kapitálové výdavky
595 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
85 €
+Dlhodobé záväzky
15 €
+Krátkodobé záväzky
1 048 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
21 072 €
+Neobežný majetok
42 137 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
151
+Výsledok hospodárenia
3 442 €