Horný Vadičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
3,8 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,8
Dlhová služba i
5,0
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
0,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 630
Okres:Kysucké Nové Mesto
Kraj:Žilinský
E-mail:
ocuhornyvadicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
23,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
8,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
8,2 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
10,5 %
1,6 %
+Intenzita investovania
0,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
322,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
201,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
248,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
38,1 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
80 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
163 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 259 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
50 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Horný Vadičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 212 999 €
+Kapitálové príjmy
30 300 €
+Bežné výdavky
1 075 506 €
+Kapitálové výdavky
36 799 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
94 977 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
93 000 €
+Krátkodobé pohľadávky
55 454 €
+Dlhodobé záväzky
463 293 €
+Krátkodobé záväzky
117 163 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
265 829 €
+Bankové úvery a výpomoci
265 829 €
+Úvery od ŠFRB
434 532 €
+Výdavky na splácanie istiny
47 923 €
+Úrokové splátky
8 900 €
+Finančné účty
235 581 €
+Neobežný majetok
3 741 040 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 630
+Výsledok hospodárenia
81 932 €