Hôrka nad Váhom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,1
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:748
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obechorkanadvahom.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
37,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-44,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
68,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
1 097,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
71,1 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
136,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-208 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
137 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 982 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hôrka nad Váhom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
273 056 €
+Kapitálové príjmy
75 356 €
+Bežné výdavky
243 144 €
+Kapitálové výdavky
261 175 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
9 819 €
+Dlhodobé záväzky
250 €
+Krátkodobé záväzky
15 108 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
102 596 €
+Bankové úvery a výpomoci
102 596 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
11 085 €
+Úrokové splátky
1 247 €
+Finančné účty
10 737 €
+Neobežný majetok
3 070 322 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
748
+Výsledok hospodárenia
-2 911 €