Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,5
Dlhová služba i
4,2
Bilancia bežného účtu i
5,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:585
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
9,5 %
19,2 %
+Dlhová služba
15,1 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
18,2 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
494,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
571,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
579,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
191,2 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
50 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
50 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 588 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
71 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
271 914 €
+Kapitálové príjmy
25 470 €
+Bežné výdavky
222 420 €
+Kapitálové výdavky
45 985 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
838 €
+Dlhodobé záväzky
594 335 €
+Krátkodobé záväzky
10 573 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
29 126 €
+Bankové úvery a výpomoci
29 126 €
+Úvery od ŠFRB
585 500 €
+Výdavky na splácanie istiny
26 218 €
+Úrokové splátky
11 528 €
+Finančné účty
60 418 €
+Neobežný majetok
1 491 774 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
585
+Výsledok hospodárenia
41 366 €