Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
13,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
549,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
412,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
415,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
219,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
57 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 579 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
306 155 €
+Kapitálové príjmy
2 800 €
+Bežné výdavky
262 227 €
+Kapitálové výdavky
6 541 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
444 €
+Dlhodobé záväzky
615 308 €
+Krátkodobé záväzky
13 934 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 726 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 726 €
+Úvery od ŠFRB
607 182 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 840 €
+Úrokové splátky
11 951 €
+Finančné účty
57 466 €
+Neobežný majetok
1 503 341 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
589
+Výsledok hospodárenia
7 593 €