Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
3,1 / 6
Dostatočné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,6
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
1,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
107,6 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,7 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
-4,2 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-3,5 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
-0,7 %
14,4 %
+Čistý majetok
212,9 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
4,2 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
7,6 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-9 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
292 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
578 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-40 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
149 724 €
+Kapitálové príjmy
1 026 €
+Bežné výdavky
156 060 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
677 €
+Dlhodobé záväzky
176 517 €
+Krátkodobé záväzky
19 552 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
7 730 €
+Finančné účty
812 €
+Neobežný majetok
525 081 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
604
+Výsledok hospodárenia
-23 916 €