Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2010 - 2013)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
23,5 %
+Dlhová služba
10,3 %
6,0 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
8,2 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,9 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-82,9 %
2,9 %
+Intenzita investovania
134,8 %
4,9 %
+Čistý majetok
788,4 %
349,5 %
+Okamžitá likvidita
305,0 %
141,4 %
+Pohotová likvidita
349,3 %
207,6 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
286,4 %
15,5 %

Indikátory na obyvateľa (2013)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-454 €
 
12 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 105 €
 
1 253 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
20 €
 
6 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2013)

+Bežné príjmy
221 452 €
+Kapitálové príjmy
100 530 €
+Bežné výdavky
189 812 €
+Kapitálové výdavky
399 148 €

Záväzky a pohľadávky (2013)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 143 €
+Dlhodobé záväzky
454 534 €
+Krátkodobé záväzky
9 341 €

Úvery a účty (2013)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
449 532 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 950 €
+Úrokové splátky
8 248 €
+Finančné účty
28 486 €
+Neobežný majetok
1 214 143 €

Ostatné (2013)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
588
+Výsledok hospodárenia
11 519 €