Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2011 - 2014)

Celkové finančné zdravie i
5,4 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
21,5 %
+Dlhová služba
10,7 %
6,5 %
+Bilancia bežného účtu
16,1 %
7,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
8,1 %
0,7 %
+Intenzita investovania
7,8 %
6,7 %
+Čistý majetok
551,1 %
337,7 %
+Okamžitá likvidita
314,8 %
143,6 %
+Pohotová likvidita
352,4 %
202,5 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
196,8 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2014)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
3 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
80 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 076 €
 
1 257 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
14 €
 
0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2014)

+Bežné príjmy
200 121 €
+Kapitálové príjmy
4 932 €
+Bežné výdavky
167 858 €
+Kapitálové výdavky
20 484 €

Záväzky a pohľadávky (2014)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
4 295 €
+Dlhodobé záväzky
443 656 €
+Krátkodobé záväzky
11 431 €

Úvery a účty (2014)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
435 794 €
+Výdavky na splácanie istiny
13 738 €
+Úrokové splátky
9 961 €
+Finančné účty
35 983 €
+Neobežný majetok
1 192 306 €

Ostatné (2014)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
588
+Výsledok hospodárenia
8 121 €