Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2012 - 2015)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
4,7
Bilancia bežného účtu i
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,0 %
23,6 %
+Dlhová služba
13,2 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
13,9 %
10,5 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,6 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-7,3 %
1,7 %
+Intenzita investovania
21,8 %
8,6 %
+Čistý majetok
608,5 %
341,1 %
+Okamžitá likvidita
426,7 %
207,3 %
+Pohotová likvidita
439,8 %
257,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
210,7 %
15,3 %

Indikátory na obyvateľa (2015)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-36 €
 
8 €
+Celkový dlh na obyvateľa
72 €
 
91 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 092 €
 
1 321 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
21 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2015)

+Bežné príjmy
265 360 €
+Kapitálové príjmy
20 750 €
+Bežné výdavky
228 468 €
+Kapitálové výdavky
78 655 €

Záväzky a pohľadávky (2015)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 494 €
+Dlhodobé záväzky
430 135 €
+Krátkodobé záväzky
11 384 €

Úvery a účty (2015)

+Celkový dlh (podľa zákona)
42 735 €
+Bankové úvery a výpomoci
42 735 €
+Úvery od ŠFRB
421 721 €
+Výdavky na splácanie istiny
16 341 €
+Úrokové splátky
10 084 €
+Finančné účty
48 571 €
+Neobežný majetok
1 220 296 €

Ostatné (2015)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
582
+Výsledok hospodárenia
-4 069 €