Hrabičov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2013 - 2016)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
4,5
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,2 %
20,2 %
+Dlhová služba
13,7 %
6,6 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
11,9 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,7 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-46,8 %
7,3 %
+Intenzita investovania
91,0 %
4,1 %
+Čistý majetok
583,4 %
326,7 %
+Okamžitá likvidita
322,9 %
269,1 %
+Pohotová likvidita
403,6 %
317,3 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
236,8 %
15,6 %

Indikátory na obyvateľa (2016)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-366 €
 
36 €
+Celkový dlh na obyvateľa
65 €
 
84 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 674 €
 
1 364 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-45 €
 
36 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrabičov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2016)

+Bežné príjmy
276 579 €
+Kapitálové príjmy
176 664 €
+Bežné výdavky
236 951 €
+Kapitálové výdavky
428 427 €

Záväzky a pohľadávky (2016)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
10 362 €
+Dlhodobé záväzky
637 160 €
+Krátkodobé záväzky
12 846 €

Úvery a účty (2016)

+Celkový dlh (podľa zákona)
38 271 €
+Bankové úvery a výpomoci
38 271 €
+Úvery od ŠFRB
628 487 €
+Výdavky na splácanie istiny
24 360 €
+Úrokové splátky
11 996 €
+Finančné účty
41 484 €
+Neobežný majetok
1 553 690 €

Ostatné (2016)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
579
+Výsledok hospodárenia
-25 952 €