Hrabičov

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
4,4
Bilancia bežného účtu i
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,2 %
18,9 %
+Dlhová služba
13,7 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
14,3 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
13,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
1,2 %
10,1 %
+Čistý majetok
549,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
412,4 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
415,6 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
219,5 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
68 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
57 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 579 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
13 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
306 155 €
+Kapitálové príjmy
2 800 €
+Bežné výdavky
262 227 €
+Kapitálové výdavky
6 541 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
444 €
+Dlhodobé záväzky
615 308 €
+Krátkodobé záväzky
13 934 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 726 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 726 €
+Úvery od ŠFRB
607 182 €
+Výdavky na splácanie istiny
25 840 €
+Úrokové splátky
11 951 €
+Finančné účty
57 466 €
+Neobežný majetok
1 503 341 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
589
+Výsledok hospodárenia
7 593 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:589
Okres:Žarnovica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
hrabicovstonline.sk