Hrašovík

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,1 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
0,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:345
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obechrasoviknetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
149,6 %
35,1 %
+Dlhová služba
1,5 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
7,9 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-210,3 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
218,2 %
14,4 %
+Čistý majetok
256,5 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
499,3 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
541,5 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-355 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
286 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
490 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
6 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrašovík

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
51 152 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
47 108 €
+Kapitálové výdavky
111 605 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
622 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
1 475 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
86 560 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
730 €
+Úrokové splátky
123 €
+Finančné účty
7 365 €
+Neobežný majetok
227 626 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
303
+Výsledok hospodárenia
1 834 €