Hrašovík

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
5,2 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,9
Dlhová služba i
0,0
Bilancia bežného účtu i
5,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:345
Okres:Košice - okolie
Kraj:Košický
E-mail:
obechrasoviknetkosice.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
1,3 %
34,9 %
+Dlhová služba
170,8 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
17,8 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
68,9 %
0,2 %
+Intenzita investovania
-163,9 %
6,7 %
+Čistý majetok
460,2 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
692,3 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
728,1 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
298 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
2 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
743 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrašovík

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
51 922 €
+Kapitálové príjmy
85 090 €
+Bežné výdavky
42 671 €
+Kapitálové výdavky
0 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
828 €
+Dlhodobé záväzky
0 €
+Krátkodobé záväzky
2 311 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
665 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
85 897 €
+Úrokové splátky
1 447 €
+Finančné účty
15 999 €
+Neobežný majetok
220 066 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
317
+Výsledok hospodárenia
8 334 €