Hriňová

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,1 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 612
Okres:Detva
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
mestskyuradhrinova.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
6,3 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,8 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
5,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,0 %
10,2 %
+Čistý majetok
185,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
173,9 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
200,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
39,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
43 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
42 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 252 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
27 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Hriňová

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
5 577 279 €
+Kapitálové príjmy
238 848 €
+Bežné výdavky
5 198 071 €
+Kapitálové výdavky
292 376 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
125 726 €
+Dlhodobé záväzky
2 062 870 €
+Krátkodobé záväzky
479 584 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
321 701 €
+Bankové úvery a výpomoci
321 701 €
+Úvery od ŠFRB
2 019 131 €
+Výdavky na splácanie istiny
101 887 €
+Úrokové splátky
23 451 €
+Finančné účty
834 221 €
+Neobežný majetok
9 064 598 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 612
+Výsledok hospodárenia
202 457 €