Hrnčiarovce nad Parnou

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,6
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:2 262
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský
E-mail:
sekretariathrnciarovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
8,8 %
19,2 %
+Dlhová služba
9,2 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
23,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,7 %
1,6 %
+Intenzita investovania
18,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
442,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
156,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
162,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
18,5 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
32 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
53 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 675 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
73 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hrnčiarovce nad Parnou

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
1 437 372 €
+Kapitálové príjmy
106 674 €
+Bežné výdavky
1 102 225 €
+Kapitálové výdavky
369 035 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
13 508 €
+Dlhodobé záväzky
367 324 €
+Krátkodobé záväzky
247 791 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
119 658 €
+Bankové úvery a výpomoci
119 658 €
+Úvery od ŠFRB
253 112 €
+Výdavky na splácanie istiny
82 843 €
+Úrokové splátky
7 882 €
+Finančné účty
388 100 €
+Neobežný majetok
5 895 563 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
2 262
+Výsledok hospodárenia
164 227 €