Hronec

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,5 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,7
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
4,7
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 231
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
ouhronecstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
5,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
167,4 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
330,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
439,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
53 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
27 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
796 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
43 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hronec

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
623 656 €
+Kapitálové príjmy
36 343 €
+Bežné výdavky
551 676 €
+Kapitálové výdavky
43 025 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
43 022 €
+Dlhodobé záväzky
724 €
+Krátkodobé záväzky
39 472 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
33 261 €
+Bankové úvery a výpomoci
33 261 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 678 €
+Úrokové splátky
867 €
+Finančné účty
130 366 €
+Neobežný majetok
883 617 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 231
+Výsledok hospodárenia
52 950 €