Belince

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
2,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecbelincestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-12,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
592,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
337,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
423,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 363 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
111 €
 
32 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Belince

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
80 003 €
+Kapitálové príjmy
30 758 €
+Bežné výdavky
73 625 €
+Kapitálové výdavky
20 486 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 342 €
+Dlhodobé záväzky
91 €
+Krátkodobé záväzky
6 215 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
21 396 €
+Bankové úvery a výpomoci
21 396 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 908 €
+Úrokové splátky
660 €
+Finančné účty
20 989 €
+Neobežný majetok
441 973 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
35 945 €