Belince

Hodnotenie finančného zdravia (2014 - 2017)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,6
Dlhová služba i
2,9
Bilancia bežného účtu i
4,2
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
28,7 %
18,9 %
+Dlhová služba
7,5 %
3,7 %
+Bilancia bežného účtu
8,0 %
11,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,4 %

Ostatné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,0 %
0,8 %
+Intenzita investovania
-12,8 %
10,1 %
+Čistý majetok
592,2 %
305,1 %
+Okamžitá likvidita
337,7 %
260,0 %
+Pohotová likvidita
423,7 %
300,8 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
14,3 %

Indikátory na obyvateľa (2017)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
51 €
 
4 €
+Celkový dlh na obyvateľa
66 €
 
87 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 363 €
 
1 404 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
111 €
 
32 €

Vstupné finančné ukazovatele

Príjmy a výdavky (2017)

+Bežné príjmy
80 003 €
+Kapitálové príjmy
30 758 €
+Bežné výdavky
73 625 €
+Kapitálové výdavky
20 486 €

Záväzky a pohľadávky (2017)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
5 342 €
+Dlhodobé záväzky
91 €
+Krátkodobé záväzky
6 215 €

Úvery a účty (2017)

+Celkový dlh (podľa zákona)
21 396 €
+Bankové úvery a výpomoci
21 396 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
4 908 €
+Úrokové splátky
660 €
+Finančné účty
20 989 €
+Neobežný majetok
441 973 €

Ostatné (2017)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
324
+Výsledok hospodárenia
35 945 €

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:324
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
obecbelincestonline.sk