Humenné

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
5,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
2,7

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:33 945
Okres:Humenné
Kraj:Prešovský
E-mail:
msuhumenne.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,4 %
19,2 %
+Dlhová služba
3,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
7,5 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,3 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,3 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
189,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
198,4 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
263,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
20,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-44 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
99 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 298 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Humenné

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
2 hodnotenia

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
24 874 457 €
+Kapitálové príjmy
796 759 €
+Bežné výdavky
23 002 789 €
+Kapitálové výdavky
4 159 710 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
64 898 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
64 057 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 660 653 €
+Dlhodobé záväzky
4 538 997 €
+Krátkodobé záväzky
2 558 177 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
3 360 901 €
+Bankové úvery a výpomoci
3 361 058 €
+Úvery od ŠFRB
4 659 768 €
+Výdavky na splácanie istiny
463 278 €
+Úrokové splátky
107 691 €
+Finančné účty
5 075 010 €
+Neobežný majetok
42 223 140 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
33 945
+Výsledok hospodárenia
-368 751 €