Hurbanovo

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,9 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,9
Bilancia bežného účtu i
3,6
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:7 566
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky
E-mail:
mesto.hurbanovostonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,9 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
11,1 %
10,2 %
+Čistý majetok
495,1 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
108,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
149,6 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
9,4 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-21 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
170 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
3 835 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
41 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Hurbanovo

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
1 hodnotenie

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
6 128 056 €
+Kapitálové príjmy
143 808 €
+Bežné výdavky
5 612 813 €
+Kapitálové výdavky
821 219 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
287 460 €
+Dlhodobé záväzky
847 998 €
+Krátkodobé záväzky
702 880 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
1 283 632 €
+Bankové úvery a výpomoci
1 283 632 €
+Úvery od ŠFRB
553 541 €
+Výdavky na splácanie istiny
195 059 €
+Úrokové splátky
30 551 €
+Finančné účty
763 832 €
+Neobežný majetok
29 831 949 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
7 566
+Výsledok hospodárenia
313 816 €