Hviezdoslavov

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:1 153
Okres:Dunajská Streda
Kraj:Trnavský
E-mail:
ocu-hviezdoslavovstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
1,5 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
25,0 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
15,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
9,5 %
10,2 %
+Čistý majetok
419,6 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
572,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
979,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
23,6 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
89 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 213 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
203 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Hviezdoslavov

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
665 650 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
499 460 €
+Kapitálové výdavky
63 495 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
234 237 €
+Dlhodobé záväzky
147 123 €
+Krátkodobé záväzky
57 592 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
0 €
+Bankové úvery a výpomoci
0 €
+Úvery od ŠFRB
143 725 €
+Výdavky na splácanie istiny
7 331 €
+Úrokové splátky
1 611 €
+Finančné účty
329 789 €
+Neobežný majetok
2 225 240 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
1 153
+Výsledok hospodárenia
234 227 €