Adamovské Kochanovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,6 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,1
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:843
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
obecadamovskekochanovce.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
18,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
25,3 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-4,8 %
1,6 %
+Intenzita investovania
30,6 %
10,2 %
+Čistý majetok
498,0 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
123,2 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
134,7 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-23 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
67 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 805 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
103 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Adamovské Kochanovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
361 022 €
+Kapitálové príjmy
38 372 €
+Bežné výdavky
269 702 €
+Kapitálové výdavky
148 835 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 183 €
+Dlhodobé záväzky
520 €
+Krátkodobé záväzky
27 613 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
56 770 €
+Bankové úvery a výpomoci
56 770 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
811 €
+Finančné účty
34 014 €
+Neobežný majetok
1 544 985 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
843
+Výsledok hospodárenia
87 063 €