Chorvátsky Grob

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
6,0 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
6,0
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:5 040
Okres:Senec
Kraj:Bratislavský
E-mail:
chorvatskygrobstonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
6,6 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-6,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
13,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
412,3 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
34,0 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
76,1 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-47 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
0 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 736 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
128 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Chorvátsky Grob

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
3 444 164 €
+Kapitálové príjmy
124 882 €
+Bežné výdavky
3 215 703 €
+Kapitálové výdavky
587 706 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
494 996 €
+Dlhodobé záväzky
20 090 €
+Krátkodobé záväzky
1 175 903 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
7 €
+Bankové úvery a výpomoci
7 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
0 €
+Úrokové splátky
0 €
+Finančné účty
400 125 €
+Neobežný majetok
13 410 888 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 040
+Výsledok hospodárenia
647 582 €