Chrabrany

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
6,0
Dlhová služba i
5,8
Bilancia bežného účtu i
3,9
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:743
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky
E-mail:
chrabranyoblubtopolcany.net

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
0,0 %
19,2 %
+Dlhová služba
0,0 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
12,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
3,4 %
1,6 %
+Intenzita investovania
7,8 %
10,2 %
+Čistý majetok
-
302,5 %
+Okamžitá likvidita
714,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
723,2 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
-
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
20 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
-
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 155 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Chrabrany

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
339 805 €
+Kapitálové príjmy
87 550 €
+Bežné výdavky
298 715 €
+Kapitálové výdavky
114 039 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
1 281 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
1 881 €
+Dlhodobé záväzky
1 393 €
+Krátkodobé záväzky
21 780 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
54 058 €
+Bankové úvery a výpomoci
54 058 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
12 096 €
+Úrokové splátky
2 393 €
+Finančné účty
155 631 €
+Neobežný majetok
757 709 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
743
+Výsledok hospodárenia
57 959 €