Chrasť nad Hornádom

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,7 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,6
Bilancia bežného účtu i
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:887
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
ocuchrastchrastnadhornadom.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
20,7 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
5,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,1 %
1,6 %
+Intenzita investovania
4,3 %
10,2 %
+Čistý majetok
197,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
0,3 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
29,3 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
7 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
122 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 162 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
2 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Chrasť nad Hornádom

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
576 317 €
+Kapitálové príjmy
10 400 €
+Bežné výdavky
545 344 €
+Kapitálové výdavky
35 107 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
38 302 €
+Dlhodobé záväzky
13 864 €
+Krátkodobé záväzky
132 092 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
107 996 €
+Bankové úvery a výpomoci
107 996 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
10 296 €
+Úrokové splátky
2 819 €
+Finančné účty
455 €
+Neobežný majetok
1 152 314 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
887
+Výsledok hospodárenia
1 745 €