Ilava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,3 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,3
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
4,5
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 474
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ilavailava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
14,6 %
19,2 %
+Dlhová služba
5,3 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
11,4 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
9,6 %
1,6 %
+Intenzita investovania
1,7 %
10,2 %
+Čistý majetok
255,8 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
418,8 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
435,9 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
3,9 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
76 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
105 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 838 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
40 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ilava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
4 258 083 €
+Kapitálové príjmy
34 449 €
+Bežné výdavky
3 773 904 €
+Kapitálové výdavky
104 934 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
50 984 €
+Dlhodobé záväzky
152 802 €
+Krátkodobé záväzky
297 032 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
574 490 €
+Bankové úvery a výpomoci
574 490 €
+Úvery od ŠFRB
152 139 €
+Výdavky na splácanie istiny
156 714 €
+Úrokové splátky
9 879 €
+Finančné účty
1 243 895 €
+Neobežný majetok
9 393 694 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 474
+Výsledok hospodárenia
218 830 €