Ilava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2006 - 2009)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
3,6
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
-

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 479
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ilavailava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,9 %
30,1 %
+Dlhová služba
41,5 %
4,2 %
+Bilancia bežného účtu
7,8 %
8,1 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
-

Ostatné indikátory (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
1,5 %
-7,4 %
+Intenzita investovania
5,7 %
16,2 %
+Čistý majetok
286,0 %
315,1 %
+Okamžitá likvidita
440,4 %
158,8 %
+Pohotová likvidita
466,4 %
256,7 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
7,0 %
12,0 %

Indikátory na obyvateľa (2009)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
12 €
 
-29 €
+Celkový dlh na obyvateľa
126 €
 
103 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 572 €
 
1 079 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-31 €
 
14 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ilava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2009)

+Bežné príjmy
3 266 147 €
+Kapitálové príjmy
1 221 123 €
+Bežné výdavky
3 010 808 €
+Kapitálové výdavky
1 407 744 €

Záväzky a pohľadávky (2009)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
-
+Krátkodobé pohľadávky
42 974 €
+Dlhodobé záväzky
229 783 €
+Krátkodobé záväzky
165 222 €

Úvery a účty (2009)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
674 252 €
+Úvery od ŠFRB
210 981 €
+Výdavky na splácanie istiny
1 231 088 €
+Úrokové splátky
25 008 €
+Finančné účty
727 641 €
+Neobežný majetok
8 630 553 €

Ostatné (2009)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 513
+Výsledok hospodárenia
-172 548 €