Ilava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2007 - 2010)

Celkové finančné zdravie i
4,6 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,1
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 479
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ilavailava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
22,6 %
35,1 %
+Dlhová služba
4,4 %
5,8 %
+Bilancia bežného účtu
3,4 %
3,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-2,0 %
-9,6 %
+Intenzita investovania
5,5 %
14,4 %
+Čistý majetok
293,4 %
320,1 %
+Okamžitá likvidita
88,5 %
100,8 %
+Pohotová likvidita
96,8 %
156,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,3 %
13,4 %

Indikátory na obyvateľa (2010)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-11 €
 
-38 €
+Celkový dlh na obyvateľa
133 €
 
124 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 730 €
 
1 126 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
78 €
 
-12 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ilava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2010)

+Bežné príjmy
3 175 318 €
+Kapitálové príjmy
50 011 €
+Bežné výdavky
3 065 822 €
+Kapitálové výdavky
223 104 €

Záväzky a pohľadávky (2010)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
65 831 €
+Dlhodobé záväzky
216 450 €
+Krátkodobé záväzky
789 750 €

Úvery a účty (2010)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
727 502 €
+Úvery od ŠFRB
205 416 €
+Výdavky na splácanie istiny
129 121 €
+Úrokové splátky
15 929 €
+Finančné účty
698 871 €
+Neobežný majetok
9 621 867 €

Ostatné (2010)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 539
+Výsledok hospodárenia
434 176 €