Ilava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2008 - 2011)

Celkové finančné zdravie i
4,4 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,9
Dlhová služba i
4,6
Bilancia bežného účtu i
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom i
-
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 479
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ilavailava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
21,2 %
34,9 %
+Dlhová služba
3,0 %
13,9 %
+Bilancia bežného účtu
6,4 %
7,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
-
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,5 %

Ostatné indikátory (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
4,1 %
0,2 %
+Intenzita investovania
1,2 %
6,7 %
+Čistý majetok
301,2 %
349,9 %
+Okamžitá likvidita
706,4 %
102,5 %
+Pohotová likvidita
770,7 %
157,4 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,3 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2011)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
28 €
 
1 €
+Celkový dlh na obyvateľa
121 €
 
117 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 716 €
 
1 168 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-4 €
 
-0 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ilava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2011)

+Bežné príjmy
3 004 209 €
+Kapitálové príjmy
763 323 €
+Bežné výdavky
2 812 033 €
+Kapitálové výdavky
799 219 €

Záväzky a pohľadávky (2011)

+Záväzky po splatnosti
-
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
74 022 €
+Dlhodobé záväzky
208 299 €
+Krátkodobé záväzky
115 085 €

Úvery a účty (2011)

+Celkový dlh (podľa zákona)
-
+Bankové úvery a výpomoci
663 450 €
+Úvery od ŠFRB
199 628 €
+Výdavky na splácanie istiny
76 807 €
+Úrokové splátky
19 642 €
+Finančné účty
812 934 €
+Neobežný majetok
9 422 715 €

Ostatné (2011)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 572
+Výsledok hospodárenia
-21 498 €