Ilava

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2009 - 2012)

Celkové finančné zdravie i
4,8 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,0
Dlhová služba i
5,1
Bilancia bežného účtu i
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:mesto
Počet obyvateľov:5 479
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky
E-mail:
ilavailava.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2017)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
19,9 %
25,0 %
+Dlhová služba
3,0 %
7,1 %
+Bilancia bežného účtu
8,4 %
6,7 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
1,2 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,7 %

Ostatné indikátory (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
0,5 %
1,4 %
+Intenzita investovania
8,0 %
5,2 %
+Čistý majetok
316,2 %
347,6 %
+Okamžitá likvidita
803,7 %
113,2 %
+Pohotová likvidita
863,8 %
168,9 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
6,4 %
15,4 %

Indikátory na obyvateľa (2012)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
3 €
 
6 €
+Celkový dlh na obyvateľa
110 €
 
89 €
+Čistý majetok na obyvateľa
1 753 €
 
1 236 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-7 €
 
2 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou mesta Ilava

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2012)

+Bežné príjmy
3 001 230 €
+Kapitálové príjmy
83 011 €
+Bežné výdavky
2 748 664 €
+Kapitálové výdavky
321 623 €

Záväzky a pohľadávky (2012)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
55 997 €
+Dlhodobé záväzky
201 181 €
+Krátkodobé záväzky
93 167 €

Úvery a účty (2012)

+Celkový dlh (podľa zákona)
596 297 €
+Bankové úvery a výpomoci
596 297 €
+Úvery od ŠFRB
193 670 €
+Výdavky na splácanie istiny
76 247 €
+Úrokové splátky
14 098 €
+Finančné účty
748 795 €
+Neobežný majetok
9 353 247 €

Ostatné (2012)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
5 418
+Výsledok hospodárenia
-35 351 €