Iliašovce

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
5,8 / 6
Výborné
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
5,4
Dlhová služba i
5,4
Bilancia bežného účtu i
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:973
Okres:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický
E-mail:
ocuiliasovcestonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
12,1 %
19,2 %
+Dlhová služba
4,8 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
20,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
-5,3 %
1,6 %
+Intenzita investovania
25,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
541,2 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
215,7 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
239,5 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
-22 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
50 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 231 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
26 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Iliašovce

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
408 467 €
+Kapitálové príjmy
0 €
+Bežné výdavky
326 365 €
+Kapitálové výdavky
103 877 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
6 812 €
+Dlhodobé záväzky
195 €
+Krátkodobé záväzky
28 621 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
48 528 €
+Bankové úvery a výpomoci
48 528 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
14 940 €
+Úrokové splátky
1 431 €
+Finančné účty
61 727 €
+Neobežný majetok
2 158 084 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
973
+Výsledok hospodárenia
24 990 €