Ilija

INEKO hodnotenie finančného zdravia (2015 - 2018)

Celkové finančné zdravie i
4,5 / 6
Dobré
finančné zdravie +
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh i
4,3
Dlhová služba i
5,3
Bilancia bežného účtu i
3,0
Záväzky po splatnosti k príjmom i
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti i
6,0

Základné údaje

Štatút:obec
Počet obyvateľov:347
Okres:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický
E-mail:
obec_ilijastonline.sk

Indikátory

Hlavné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Celkový dlh
33,2 %
19,2 %
+Dlhová služba
7,4 %
5,6 %
+Bilancia bežného účtu
0,1 %
12,0 %
+Záväzky po splatnosti k príjmom
0,0 %
0,5 %
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0,0 %
0,3 %

Ostatné indikátory (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia
6,9 %
1,6 %
+Intenzita investovania
-13,4 %
10,2 %
+Čistý majetok
590,7 %
302,5 %
+Okamžitá likvidita
394,6 %
288,2 %
+Pohotová likvidita
425,4 %
325,2 %
+Úvery od ŠFRB k príjmom
0,0 %
13,9 %

Indikátory na obyvateľa (2018)

priemer
samospráv SR
+Základná bilancia na obyvateľa
71 €
 
9 €
+Celkový dlh na obyvateľa
167 €
 
93 €
+Čistý majetok na obyvateľa
2 978 €
 
1 457 €
+Výsledok hospodárenia na obyvateľa
-11 €
 
29 €

Hodnotenie obyvateľmi

Hodnotenie spokojnosti so správou obce Ilija

Aby ste mohli hodnotiť spokojnosť so správou Vašej samosprávy, musíte sa najprv príhlásiť. Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, musíte sa najprv zaregistrovať.
Objekty
Cestyvýstavba, údržba a kvalita miestnych komunikácií
Verejný priestorrozvoj, údržba a kvalita parkov, ostatnej zelene, chodníkov, lavičiek...
Budovyúdržba spravovaných objektov: kultúrne a športové zariadenia, pamiatky, cintoríny...
Služby
Čistota a odpadnakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom, udžiavanie čistoty
Energieverejné osvetlenie, zásobovanie vodou a nakladanie s odpadovými vodami
Dopravaverejná, prípadne mestská hromadná doprava v samospráve
Verejný poriadokbezpečnosť, obmedzovanie a zakazovanie vybraných činností
Všeobecné
Hospodáreniezadlženosť, investovanie, výsledok hospodárenia, kvalita rozpočtu
Miestne dane a poplatkyvýška miestnych daní a poplatkov: z nehnuteľnosti, za odpad, psa...
Informovanie a plánovaniedostupnosť a prehľadnosť informácií o dianí, kvalita územného plánu
Prenesené kompetenciespokojnosť s nemocnicami, školami a domovmi sociálnych služieb
Celková spokojnosť
zatiaľ nehodnotené

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky (2018)

+Bežné príjmy
180 003 €
+Kapitálové príjmy
173 986 €
+Bežné výdavky
179 740 €
+Kapitálové výdavky
149 782 €

Záväzky a pohľadávky (2018)

+Záväzky po splatnosti
0 €
+Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
0 €
+Krátkodobé pohľadávky
3 963 €
+Dlhodobé záväzky
2 592 €
+Krátkodobé záväzky
12 886 €

Úvery a účty (2018)

+Celkový dlh (podľa zákona)
57 993 €
+Bankové úvery a výpomoci
57 993 €
+Úvery od ŠFRB
0 €
+Výdavky na splácanie istiny
9 899 €
+Úrokové splátky
1 520 €
+Finančné účty
50 850 €
+Neobežný majetok
1 043 128 €

Ostatné (2018)

+Počet obyvateľov k začiatku roka
347
+Výsledok hospodárenia
-3 966 €